Hygiene factoren

Deze blog staan we stil bij ‘hygiene factoren’. De aspecten die een belangrijke bijdragen leveren aan jouw leersysteem. Die nodig zijn voor de balans, maar die vaak ‘vergeten’ worden. Juist omdat ze zo logisch zijn. De zaken die gewoon ingeregeld zouden moeten zijn, omdat ze anders voor grote weerstand zorgen.

Hygiene factoren

We gaan ze introduceren:

Werkende systemen:
Vaak een struikelblok, maar noodzakelijk. Veel L&D’ers hebben er een haat liefde verhouding mee.
Ze vormen de ruggengraat van administratie, processen en uniformiteit. Echter, wanneer systemen niet goed functioneren, kan dit het leerproces belemmeren. Daarom is het cruciaal dat we actief werken aan werkende en passende systemen. Zodat we de data kunnen gebruiken voor onze metingen. Zodat we de adoptie stimuleren. Zodat onze lerende hier géén last van hebben!

Heldere communicatie: 
Een sleutelfactor in het leerproces. Het is niet alleen belangrijk om informatie te verspreiden, maar ook om ervoor te zorgen dat deze effectief wordt ontvangen en begrepen door alle betrokkenen. Dit vraagt om een bewuste aanpak, waarbij we de juiste kanalen kiezen, verwachtingen managen en de boodschap laten aansluiten bij de doelgroep.

Beren van de weg, drempels verlagen: 
Alles wat onnodig kan zorgen voor weerstand, is aan jou om weg te werken. Denk niet aan de weerstand die nodig is; confrontatie met eigen gedrag, iets nieuws nog moeten omarmen. Dat is nodig. Maar onnodig is mails krijgen die niet nodig zijn, veel leeractiviteiten volgen die deels al zijn gevolgd, niet aansluiten bij de leervraag, geen ruimte hebben tot reflectie.

Het lijkt zo eenvoudig

en dat is het eigenlijk ook!
Het gaat om de juiste mensen, op de juiste plek zetten en focus houden voor deze punten. Je weet dat ze er zijn, je weet dat dit erin sluipt en je weet ook dat dit weerstand oproept, of dat dit iets is waar lerende zich achter kunnen verschuiven.

Wat kan jij doen?

Hier kunnen we erg praktisch over zijn.

  • Zorg dat je een korte lijn hebt met IT over de systemen die betrekking hebben op jouw leeractiviteit.
  • Doe ‘dry runs’ en toets alles af
  • Betrek communicatie en laat hen een strategie en plan bouwen vanuit die expertise
  • Informeer alle betrokkenen over elke stap die gezet gaat worden
  • Plan – waar kan – tijd in, zichtbaar in de agenda’s
  • Volg op, op meerdere momenten.
  • Vraag om feedback, en pas aan.
  • Kill your darlings; ben kort, krachtig en helder.
  • Schep verwachtingen en deel deze met álle juiste personen.

Deze onderdelen vormen bouwstenen voor de effectieve leercultuur. Ze zijn een wezenlijk onderdeel daarvan. En hier hebben we invloed op, hier kunnen we actief iets in doen. Samen kunnen we hieraan bouwen, om te zorgen dat leren wordt gestimuleerd, ondersteund en gewaardeerd.