Een effectief leerproces, hoe richt je dat in?

In onze blogs geven we een inkijk in ons Improversity Impact Systeem en delen we onze visie op Learning & Development. Wij benadrukken het belang van het breder kijken en het zien van het leersysteem. Waarom? Omdat we daarmee twee effecten hebben.

1. Kostenvermindering.
Omdat medewerkers efficiënt getraind worden. We andere resultaten krijgen (sneller on target, kleinere foutenmarge), we minder verloop hebben en talent en kennis behouden.
2. We creëren een sterk werkgeversmerk.
Omdat onze medewerkers voldoening halen uit het werk, gemotiveerd zijn om met elkaar bedrijfsdoelstellingen te behalen, waardering & erkenning krijgen voor het werk en met een dikke vette glimlach naar het werk gaan (en thuiskomen!).

Laten we inzoomen op het hart van het leersysteem; een effectief leerproces.

 

Een effectief leerproces, hoe richt je dat in?

In organisaties is het gesprek over leren vaak gericht op één onderwerp...

Intrinsieke motivatie. 

Een innerlijke drive die de kern vormt van effectief leren. Het zit diep verankerd in de mindset en het karakter van professionals. Maar, zoals wij weten, kan intrinsieke motivatie worden beïnvloed door zowel interne als extnerne factoren.

Naast intrinsieke motivatie spelen eigen regie en reflectie een grote rol. De vier andere onderdelen van ons Impact Systeem (borging, leren uit de kern, hygiene factoren en continue ondersteuning) hebben een zeer grote invloed op het leerproces. Dit vraagt inrichting en denkwerk van L&D professionals en omgeving.

Maar in deze blog gaan we in op de drie hoofdpunten die volgens ons een effectief leerproces maken of breken.

Laten we op alledrie de punten inzoomen.

Intrinsieke motivatie

Deze innerlijke drive vormt de kern van effectief leren. Het herkennen van deze motivatie is essentieel. Vaak worden uitspraken als ‘ik heb geen leerbehoefte’, of, ‘ik heb al zoveel trainingen gehad die niet hebben geholpen’ gehoord. Dit kan leiden tot weerstand of demotvatie, waardoor de effectiviteit afneemt en de intrinsieke motivatie verlaagt. Dit zien we terug in aanmeldingsaantallen, afmeldingen, gebrek aan voorbereiding maar ook de houding en wat wordt gezegd tijdens een leeractiviteit.

Eigen regie

dienen we te omarmen als een fundamenteel aspect van een effectief leerproces. Het maakt dat professionals actief betrokken kunnen zijn bij het eigen leerproces. Zelf keuzes maken. Eigen doelen stellen. Verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang. Het moedigt aan om pro-actief te zijn, initiatief te tonen en zichzelf uit te dagen.

Reflectie

is een vaardigheid. Complex. Ingewikkeld. Iets wat mensen écht moeten leren, want dit doen we vaak niet uit eigen beweging. Reflectie stelt je in staat om jouw proces tastbaar te maken. Om te laten zien hoe effectief jij hebt geleerd. Hoe jij het leren kan toepassen. Wat jouw verandering is, in mindset, gedrag, houding, kennis, etc. Het helpt je om te evalueren, inzichten op te doen en jezelf uit te dagen.

Laten we eerst, aanstippen wat 'niet' werkt.

Voordat we ingaan op hoe we deze zaken kunnen inrichten en stimuleren, willen we benoemen waar we – vanuit onze visie – mee moeten stoppen:

 • Medewerkers sturen en activiteiten opzetten zoals ‘one size fits all’ of de welbekende ‘wasstraat’
 • (te) weinig gesprekken voeren over leerbehoefte en/of deze leerbehoefte niet horen wanneer deze wordt aangekaart.
 • Daarbij ook; het niet doorpakken op wat wordt besproken in deze informele, maar ook formele gesprekken (zoals de HR cyclus).
 • Te hoge workload houden, geen ruimte voor leren creëren, andere prioriteiten voorrang geven
 • Successen niet vieren en fouten afkeuren. Geen cultuur hebben waarin leren als iets positiefs wordt gezien.

Oftewel; Laten we leren zien als het middel wat we inzetten om veranderingen daadwerkelijk te realiseren. Vooruitgang in werkprestaties en plezier!

Hoe kunnen we zien of deze elementen leven bij professionals?

Laten we doorpakken; hoe zien deze elementen er namelijk uit in de praktijk, juist omdat het vaardigheden zijn die we ‘intern’ ervaren.

Dit zijn karaktereigenschappen, zaken die in ons hoofd gebeuren, overtuigingen zijn en overtuigingen verder voeden. Verweven in ons verleden en bepalend voor ons referentiekader. Dit komt tot uiting in woorden en gedrag. Maar niet altijd expliciet.

Hoe kan je intrinsieke motivatie, eigen regie en reflectie zien bij een professional? 

 • Het aankaarten van een leerbehoefte in een teamoverleg
 • Zoeken naar nieuwe kennis en best practices over een onderwerp
 • Aangeven vast te lopen en hier iets aan te willen doen
 • Een plan opstellen om doelen te bereiken
 • Regelmatig stil staan bij eigen aandeel in ervaringen
 • Feedback vragen
 • Aanmelden voor congressen en/of netwerk bijeenkomsten
 • Proberen zelf oplossingen te vinden
 • Regelmatig vragen stellen over het proces.
 • Stilstaan bij ervaringen.
 • Feedback vragen en werkt aan zelfevaluatie
 • Aanmelden voor congressen en/of netwerk bijeenkomsten.
 • Probeert zelf oplossingen te vinden.
 • Stelt regelmatig vragen over het proces.
 • Mee te denken aan aanpassingen in de workload
 • Stimuleren van een medewerker om níet af te zeggen, maar door te pakken
 • Mee te denken in het proces over welke leeractiviteiten passen.

Zien is één ding, actie nemen is een tweede!

Net als in een leerproces, is bewustwording de eerste stap. Als jij deze elementen ziet, kan je erop inspelen.
Hoe doen we dat dan? Hoe spelen we erop in?

Organisaties kunnen veel doen voor een effectief leerproces.
In de vier andere onderdelen van het Impact Systeem gaan we dieper in op álles wat geregeld moet worden om het systeem in balans te brengen. Dit is cruciaal voor een effectief leerproces.

Maar om de focus te houden op de elementen van een effectief leerproces, dienen we aan de volgende zaken te denken:

 • Intrinsieke motivatie aan wakkeren in onze gesprekken en in onze inrichting van leeractiviteiten.
 • Gesprekken voeren over ‘het waarom’. Individueel, in teams, in afdelingen en organisaties.
 • Reflectie inrichten, voor- tijdens en na de leeractiviteiten
 • Ruimte maken, geven en nemen om stil te staan in het leerproces
 • Eigen regie omarmen. Dit niet zien als ‘weerstand’ of ‘niet willen’, maar juist dit horen en hier op inspelen.
 • Het vieren van prestaties en fouten/falen
 • Leerprocessen langer laten duren dan eenmalige ‘injecties’.
 • Genoeg pauzes inbouwen
 • Voortgang inzichtelijk en voelbaar maken

 

Mooie punten hé? Zo hebben we er nog veeeeel meer. Juist omdat het zo goed is de focus te houden op het effectieve leerproces. Hierin zit je rendement. Hier zitten de effecten op leren. Het daadwerkelijk anders je werk uitvoeren, anders naar je werk kijken, meer plezier ervaren.

Het lijkt per individu heel ‘eigen’ en ongrijpbaar. Maar wij hebben genoeg kennis en ervaring om deze elementen concreet en grijpbaar te maken. Zo kunnen we ook hierop meten. Dit helpt ons om het Systeem in balans te brengen.

 

Zo kunnen wij de leerervaringen van professionals verrijken

Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid, om deze essentiële elementen te bevorderen en te benutten voor een effectief leerproces.

Klinkt te mooi om waar te zijn?

Maar is het niet, het enige wat je moet doen is de telefoon pakken en ons bellen. Dan kijken we met je mee!