Continue ondersteuning

Een leerproces is effectief en optimaal wanneer er breder wordt gekeken dan alleen de leeractiviteit. Naar het gehele leersysteem. Wij hebben hier een systeem voor ingericht; het Improversity Impact Systeem. Om ons houvast te bieden, tijdens het aanbrengen en behouden van die balans. Alles voor het effectieve leerproces.

We willen nu in gaan op een factor die gaat over begeleiding. Er zijn. Zorgen dat alles vloeit; continue ondersteuning.

Continue ondersteuning

Essentiële schakels

In elke organisatie vormen leidinggevende een essentiële schakel in het leer- en ontwikkelproces van medewerkers. Leidinggevende zijn, net als alle medewerkers en lagen van de organisatie, een onderdeel van andere essentiële schakels; de sociale omgeving, de context en de cultuur.

Laten we even een voor een op de punten in gaan.

Leidinggevenden

Als leidinggevende draag je niet alleen de verantwoordelijkheid voor het team, maar ook voor het faciliteren van groei en ontwikkeling. Dit vraagt om;

  • Realistische doelen
  • Haalbare workload
  • Positieve instelling ten opzichte van leren en samenwerken
  • Frequente gesprekken over ontwikkeling

Het gaat zeer zeker om het creëren van een omgeving waarin leren gestimuleerd wordt. Naast de hardere acties, zoals hierboven staan, gaat het ook om de kleinere zaken. De kleine zaken die de cultuur en sociale context vormen. Interesse tonen, betrokken zijn bij het proces, écht luisteren, anderen in beweging brengen om te ondersteunen. Jij als leidinggevende hoeft niet degene te zijn die monitort. Maar je kan het wel inregelen!

Cultuur

Een gezonde cultuur in een organisatie heeft een enorme impact. Net als een ongezonde cultuur dit ook heeft ;).

Dit is voelbaar in alle aspecten van het werk. Wij focussen ons nu op die op leren. De cultuur, gericht op leren en ontwikkeling, uit zich in zaken als verzuim, vitaliteit, productiviteit en het verloop in de organisatie.

Dit is een samenspel van geschreven en ongeschreven regels. Zichtbaar en onzichtbaar gedrag. Hoe we over elkaar en over situaties praten.

Vieren we successen? Hoe gaan we om met tegenslagen? Wat is het gevolg wanneer iets niet loopt volgens planning? Hoe wordt er gesproken over personeel? Is er jaarlijks een stop op vacatures? Is budget het meest leidend, of dit is werkplezier? Is integriteit een groot goed, of is roddelen meer de realiteit? Hoe worden de conflicten gevoerd? Worden conflicten opgelost? Hoe wordt met conflicten omgegaan? Mag ieder zijn/haar eigen rol pakken, of gaan we op elkaars stoel zitten?

Sociale context en omgeving

De sociale context omvat de interacties, relaties en dynamieken binnen een organisatie. Dit omvat onder andere teamdynamiek, communicatiepatronen, en de mate van openheid en vertrouwen tussen collega’s. Een positieve sociale context kan het leerproces bevorderen door een klimaat te creëren waarin feedback wordt gegeven en ontvangen, kennis wordt gedeeld en samenwerking wordt gestimuleerd.

Daarnaast speelt de omgeving een cruciale rol. Dus niet alleen de formele rollen die een formele taak krijgen. Maar denk ook aan hoe collega’s in een team met elkaar praten over leren, hoe ze elkaar meenemen in het leerproces. Of er mentoren of coaches zijn die kunnen helpen. Al deze zaken maken een stimulerende omgeving die ondersteuning voor ontwikkeling waardeert en beloont.

 

Samenbrengen van deze elementen.

Al deze elementen maken samen de continue ondersteuning.

Het is in deze sociale context en omgeving dat leidinggevenden en ondersteuning hun rol vervullen. Zij hebben de taak om een omgeving te creëren waarin professionals zich kunnen ontwikkelen en groeien. Dit vraagt om empathie, communicatieve vaardigheden en het vermogen om de behoeften van individuen en teams te begrijpen en daarop in te spelen. Ook het stellen van duidelijke kaders, het opleiden van leidinggevende, faciliteren van de ´lastige´ gesprekken en dit aanmoedigen.

Het effect, en de uitvloeisels.

Door aandacht te besteden aan de sociale context en omgeving kunnen leidinggevenden en ondersteuning een vruchtbare bodem creëren voor het leerproces van professionals. Dit draagt niet alleen bij aan de individuele groei (een belangrijk eerste effect) maar ook aan het succes en de veerkracht van de organisatie als geheel, de uitvloeisels. Met een goed begrip van de sociale dynamieken en omgevingsfactoren kunnen we samen bouwen aan een cultuur van continu leren en verbetering.

Nu hebben we het continu over de leidinggevende, de collega’s, maar laten we niet vergeten wie verantwoordelijk is voor het ‘aanzetten’ van deze groep. Dat zijn de L&D’ers. Jij gaat vanuit je strategische positie de continue ondersteuning inrichten, maar ook ondersteunen, begeleiden en doen wat nodig is. Als het nodig is. Jij ontzorgt. Hiermee breng je het systeem in balans en zet je deze belangrijke pijler op scherp!

Kortom, leidinggevenden en ondersteuning spelen een cruciale rol in het bevorderen van een gezonde leercultuur en het stimuleren van groei en ontwikkeling binnen de organisatie. Met de juiste aanpak kunnen we samen een omgeving creëren waarin leren wordt omarmd en bijdraagt aan het succes van de organisatie.

Oftewel; Leren als strategische motor die bedrijfsresultaten realiseert.