Borging

Effecten van leren meten, transfer acties nemen, effecten zichtbaar maken en leren borgen zijn cruciale aspecten voor het waarborgen van impact in leeractiviteiten. Dit is een belangrijke factor voor het effectieve leerproces. Een belangrijk onderdeel in het leersysteem.

We moeten namelijk leren niet als ‘losse’ onderdelen zien, maar als een systeem dat onmisbaar is voor de ontwikkeling van het individu, team en organisatie. Dit betekent dat we L&D strategisch positioneren om dit systeem in balans te brengen en te houden. De L&D’er moet namelijk ontzorgen en niet als een braaf hondje uitvoeren.

Wanneer ontzorgen we? Juist, als we het geleerde terugbrengen in de praktijk en daadwerkelijk borgen. Laten we hier dieper op ingaan!

Borging

Laten we de onderdelen van borging introduceren.

Effecten van leren meten:
En dan hebben we het niet alleen over tijdens en na de leeractiviteit. Maar juist ook de langdurige veranderingen; de (gedrags)aanpassingen op de werkvloer.

Transfer acties nemen:
Acties die je neemt, om te zorgen dat het geleerde wordt toegepast in de praktijk. Er zijn meerdere acties die je voor – tijdens en na een activiteit kan doen. Ze lopen als rode draad door je gehele leerproces heen. Zorg dat je zo ‘transferverhogend’ mogelijk denkt en werkt.

Effecten zichtbaar maken:
Hiermee verhoog je het bewustzijn en toegevoegde waarde van leren in de organisatie. Zorg dat je werkt vanuit data, het hard maken van leren en dat kan aantonen hoe leren daadwerkelijk de bedrijfsdoestellingen positief beïnvloed.

Borging:
Zorg ervoor dat die verbeteringen die je doorvoert duurzaam zijn. Dit motiveert, stimuleert en is een grote invloed op de leercultuur.

Welke acties kunnen we nemen voor de borging?

Dit vergeten we nog wel eens, door de waan van de dag, door de modus waarin we zitten. Maar er is zoveel wat wij kunnen doen om actief te werken aan borging. Hier wat voorbeelden:

 

 • Werk met pre- post assessments, evaluaties en follow-ups.
 • Observeer en check of de doelen daadwerkelijk zijn behaald.
 • Moedig medewerkers aan om nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen en bespreek dit in teamoverleggen en individuele sessies
 • Stel actieplannen op en voer uit
 • Regel feedbacksessies op de vloer in
 • Faciliteer interne kennisdeling en delen van best practices.
 • Organiseer showcases en presentaties waarin leerervaringen worden gedeeld
 • Deel data van ‘verlaagd verzuim’, ‘verhoogde doorgroei’, ‘verhoogde retentie’, ‘verhoogde productiviteit’.
 • Integreer wat wordt geleerd in dagdagelijkse processen en systemen.
 • Monitor, follow-up en bouw herhalingen in.

 

Hoe wij denken over leren en borging..

Veel trainingen zijn zeker oké, mensen hebben genoten. Het was een leuke en ook wel leerzame dag. Maar dit leidt zeker niet altijd tot borging. Het daadwerkelijke leren.

Wat we je nog mee willen geven:

 • Leren wat plaatsvindt in de werksituatie is vaak veel effectiever;
 • Leren doet met regelmaat zeer en is vaak niet zo leuk, fuzzy en gezellig;
 • Leren vraagt tijd. Tijd om te oefenen, ruimte te hebben om te reflecteren, tijd om te ervaren en te internaliseren.
 • Veel luisteren en veel praten is vaak niet hetgeen waar je het meest van leert, en zeker niet wat maakt dat je de reproductie na een week nog paraat hebt.
 • Leren beklijft, wanneer het indruk heeft gemaakt. Na deze opzet blijft vaak de locatie en de gezelligheid met de groep hangen, maar de inhoud verdwijnt helaas vaak naar de achtergrond. Je denkt meer terug aan ‘kleine’ momenten, in plaats van die grote eureka momenten waarnaar jij hebt besloten het écht anders te gaan doen!

 

Door deze sleutelaspecten te verweven in het DNA van leeractiviteiten, ontstaat een mindset en denkwijze over leren die maakt dat het beklijft. Dat je borgt. Dat je gedragsveranderingen ziet.

Je leeractiviteiten worden sprankelend, een echte ervaring met zichtbare verschillen in voor- en na. Medewerkers zijn enthousiast over het leerproces. Zijn ambassadeurs, cheerleaders.

Zo creëren organisaties niet alleen een impact die grenzen overschrijdt, maar ook een levendige cultuur van leren en ontwikkeling die inspireert, motiveert en verandert.