Impact van leren. Waarom blijft die zo vaak uit?

Als ieder zijn rol pakt, ga je impact realiseren!

Deze vraag: Impact van leren. Waarom blijft die zo vaak uit?

Voor vele een breinbreker. Voor veel organisaties geen focuspunt of nog zo ver van de huidige situatie en capaciteit af dat het een onderwerp is voor in de toekomst.

Voor ons niet! Dit is de kern van het leren.
Je hebt pas echt geleerd, wanneer je dit langdurige toepast, wanneer je gedragsverandering ziet. Of belangrijker nog: dit zelf voelt!

Leren vind namelijk niet plaats in dat klaslokaal (hekel aan dat woord) alleen. Het vindt grotendeels plaats ‘in’ de lerende. De lerende heeft de controle, heeft de invloed en is ook degene die daadwerkelijk bepaald (bewust of onbewust) of hij/zij gaat leren.

Waarom zijn wij er dan?

L&D’ers zijn kneiterhard nodig! Het idee dat je een training volgt en dan “af” bent, is gelukkig niet meer van deze tijd. Gelukkig komt steeds meer het beeld naar voren dat er meer voor nodig is. Wat dit “meer” is, is in elke situatie anders. Om deze situaties in kaart te brengen hebben wij een concreet model gemaakt (Improversity Impact Model) omdat we merken dat veel organisaties en opdrachtgevers hierin vast lopen. Het is namelijk niet dat als een training één keer voor veel impact heeft gezorgd, dat deze dat blijvend doet. Het is maatwerk. Keer op keer!

IMG_4826(2)

Dat maatwerk, waar zit hem dat dan in?

Elke keer als opleider kijken naar: wat is de vraag? Wat is het echte probleem? Wie is de doelgroep die NU gaat leren? Waar  komen ze vandaan? Waartoe zijn ze in staat? Matcht dit met de opdrachtgever? Hoe is de begeleidende schil om deze doelgroep heen? Krijgt de doelgroep tijd en ruimte om hieraan te werken? Past het in de huidige praktijk? En zo, kan ik echt nog wel even doorgaan. En ja; dat is dus elke keer, bij elke vraag opnieuw. Ook met trainingen die je “van de plank” af haalt!

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Het is aan jou als opleider om:
– De leerinterventie(s) zo in te regelen dat ze aansluiten bij de vraag en doelgroep
– Te zorgen dat de begeleiding eromheen goed is ingeregeld
– Dat alle partijen weten hoe veel dit vraagt. In tijd, in het echte werk doen, in commitment. Al met al wat we allemaal aan investering doen.

Het is aan de doelgroep om:
– Zichzelf open te stellen voor het leerproces
– Commitment te geven aan het leerproces
– All-in te gaan. Dus te investeren in de breedste zin van het woord.

Het is aan de “begeleiding”* om:
– De juiste randvoorwaarden op de juiste manier te scheppen
– Het leerproces te faciliteren, monitoren en stimuleren
– Af te blijven stemmen met zowel de opleider als de doelgroep.

*Wie is die begeleiding dan? Ook dat kan elke keer anders zijn. Maar denk aan de opdrachtgever, het management, ondersteunende collega’s, buddy’s. Alle mensen met wie jij in het proces aan tafel zit.

En dan? Let the magic happen!

Als dat allemaal besproken is en zowel de opdrachtgever, als de manager, als de doelgroep zelf dit scherp heeft, een kneitergoed leertraject heeft gevolgd, daarna de juiste begeleiding krijgt met alle randvoorwaarden op scherp… Dan! Dan komt er flow, dan gaan mensen leren, dan ontstaat er energie. Dan heb je IMPACT!

Interessant he? Soms ook overweldigend of een drempel; het is toch wel even meer op touw zetten dan een super toffe training.
Wil je meer weten over hoe je dit kan realiseren? Of ben je toch wel erg nieuwsgierig geworden naar ons Improversity Impact Model?

Laten we in gesprek gaan! 😀