Cultuur en leren

De invloed van cultuur op leren

Elke week zetten we een van onze spaken in “het zonnetje”. Wil je alle spaken eerst nog even zien, klik dan hier! Alle tien de spaken zijn namelijk van belang voor een werkend L&D systeem. Geen enkele mag vergeten worden, kleiner gemaakt worden of opzij geschoven worden.

Deze week zetten we de spaak ‘Cultuur’ centraal!

Cultuur en leren

Het meest abstracte en minst grijpbare.

Cultuur is al abstract in onze maatschappij en net zo, in organisaties. Cultuur hangt aan elkaar van geschreven en ongeschreven regels, zichtbaar en onzichtbaar gedrag en acties met consequenties. Hoe vaak horen we wel niet over “oud zeer” en “legacy” in organisaties.

Cultuur maakt of breekt. Niet alleen leren, maar alles. Een gezonde en prettige cultuur heeft een positieve invloed op zaken als verzuim, vitaliteit, productiviteit, winst. Een ongezonde cultuur heeft een negatieve invloed op verloop, verzuim, werkplezier, burn-outs, productiviteit.

 

Wij vinden het altijd lastig, dat het negatieve vaak overschaduwt en wint. Op korte en lange termijn. De gevolgen van een ongezonde cultuur zijn vaak langdurig. Denk aan burn-outs, teams die jarenlang niet functioneren, een leidinggevende die het maar drie maanden uit houdt en steeds weer vervangen moet worden. Oftewel: Focussen op een gezonde, passende en prettige bedrijfscultuur en daar de tijd en ruimte voor nemen is essentieel. Voor, eigenlijk, alles!

Cultuur en L&D

We gaan in op professionele- en persoonlijke groei en de samenhang met de cultuur. Dit is namelijk bepalend. Want, vinden we het wel oke als er geleerd wordt?

(Leer)cultuur laat zicht zien in:
– Regelementen, processen, procedures
– HR-Cyclus, salaris- en functiehuizen
– Het wel of niet bestaan van een L&D afdeling.
– Het hebben van een leersysteem (opleidingsbudget, LMS, etc.).

Waar (leer)cultuur minder zichtbaar wordt:
– Worden bovenstaande regelementen overal gevolgd, gemonitord en geborgd?
– Is er ruimte om te leren. Zowel in financiën en tijd?
– Zijn er gesprekken op individueel en teamniveau over leerbehoeften?
– Ziet de leidinggevende deze behoeften en staat deze daarvoor open?
– Hangt leren vast aan “personen” of is het ingeregeld en zijn er voor iedereen dezelfde mogelijkheden en kansen?
– Is leren gelinkt aan strategische pijlers en doelstellingen?

De vragen die wij vaak hebben, om cultuur tastbaarder te maken:

Vieren we successen? Hoe gaan we om met tegenslagen? Wat is het gevolg wanneer iets niet loopt volgens planning? Hoe wordt er gesproken over personeel? Is er jaarlijks een stop op vacatures? Is budget het meest leidend, of dit is werkplezier? Is integriteit een groot goed, of is roddelen meer de realiteit? Hoe worden de conflicten gevoerd? Worden conflicten opgelost? Hoe wordt met conflicten omgegaan? Mag ieder zijn/haar eigen rol pakken, of gaan we op elkaars stoel zitten?

Je ziet al; het is een dunne lijn.

Ook al is de integriteit goed ingeregeld, kan het nog zijn dat als er geen successen worden gevierd dit alsnog een impact op leren heeft. Al is die wel een stuk kleiner dan wanneer integriteit niet geborgd wordt 😉.

Wat mag je van ons verwachten?
Begrijp ons niet verkeerd: cultuur wordt niet door twee L&D experts veranderd. Ook al zouden we dit willen, we weten dat onze invloed niet zo ver reikt!
Cultuuraanpassingen gebeuren ook niet in een periode van drie maanden. De cultuur aanpassen, met zichtbare aanpassingen en duurzame verandering vraagt investering, tijd en gedragenheid.

 

Echter, nemen wij wel onze verantwoordelijkheid als het om cultuur en leren aankomt. Hoe?

– In onze Improvescan nemen we de tijd om de cultuur in kaart te brengen;
– We maken voorafgaand aan de start afspraken over hoe we samenwerken en wat we wel en niet van elkaar verwachten;
– We vragen uit hoe jullie de cultuur ervaren binnen de organisatie;
– We signaleren, koppelen terug en voeren de gevraagde en ongevraagde gesprekken;
– We springen in, wanneer we dit nodig achten: wanneer de cultuur een positieve leersituatie in de weg staat;
– We nemen cultuur mee in de roadmap en planning;
– We zetten de cultuur in, en verwerken dit in de opzet en opbouw van onze leeractiviteiten;
– We begeleiden de medewerkers, die van invloed zijn op positieve invloed op de cultuur;
– In de monitoring, evaluatie en vervolg op de improvescan focussen we hier op.

Ons streven is om de cultuur van het abstracte, naar het concrete te trekken. Zo krijgen jullie zelf zicht op deze cultuur en wat dit teweeg brengt. Zo wordt cultuur een middel en tool om in te zetten voor een positief resultaat! Dit is telkens weer maatwerk en vraagt aandacht en de schouders eronder. Van iedereen!

Vond je deze blog interessant?

Roept het vragen op? Wil je meer weten?
Met een warme kop koffie kan je zo heel veel antwoorden uit ons trekken 😉 Je weet ons te vinden!