Aansluiten bij strategische doelen

Elke week zetten we een van onze spaken in “het zonnetje”. Wil je alle spaken eerst nog even zien, klik dan hier! Alle tien de spaken zijn namelijk van belang voor een werkend L&D systeem. Geen enkele mag vergeten worden, kleiner gemaakt worden of opzij geschoven worden.

Deze week zetten we ‘Aansluiting met strategische doelen’ centraal!

Aansluiten bij strategische doelen

“Wij als organisatie vinden leren ontzettend belangrijk. Professionele- en persoonlijke groei staat op onze agenda en is een van onze pijlers voor dit jaar”.

Dit geeft ons een dubbel gevoel. We klappen hiervoor. Dit is top! Echter is het helaas vaak meer jargon en management taal, waar geen gevolg aan wordt gegeven.

Wat wij willen en wat onze missie is, is dat iedereen in organisaties gaat leren. Wat er geleerd wordt moet de situatie, de organisatie, het werk, het team en het individu ten goede komen. De nut en noodzaak moet helder zijn. Voor alle betrokkenen!

Leren in organisaties werkt beide kanten op.

De organisatie:
De strategische doelen die elk jaar – of per drie jaar – zijn opgesteld,  vormen de richting die de organisatie kiest. De richting die ze wil of die ze moet. Jij als individu, of jouw team kan deze richting weleens kwijtraken. Door prioriteiten, taken, of een werksituatie die is ingericht ‘zoals die is ingericht’ Of doordat je vasthoudt aan jouw eigen comfort. ‘Dit kan ik goed en dit ligt mij goed, dus dit blijf ik doen’. Hierdoor ben je het contact met de strategie van jouw organisatie wel eens kwijt.

Als individu:
Jij als medewerker (maar ook jouw team) leert het beste als je de behoefte zelf voelt. Maar ook het nut en de noodzaak. Waarom moet je dit leren? Waarom moet jij tijd vrijmaken? Waar draag jij aan bij? Je wilt merken en voelen dat hetgeen waar jij in gaat investeren en waarom jij je comfortzone uitgaat, ook daadwerkelijk zich gaat uitbetalen. Zeker als het niet volledig uit eigen beweging is.

 

 

  • Het linken van leren aan strategische doelen wakkert aan waarom je dit werk doet.
  • Het wakkert aan waarom jij van nut bent en wat jouw belang is in het grotere geheel.
  • Het zorgt voor zingeving in je werk, wat ook weer kan zorgen voor verhoogde motivatie en zelfs, als je het doortrekt, voor verhoogde vitaliteit, werkplezier en preventie van verzuim.

Oftewel, als je gewoon even het leren linkt aan de strategische doelen dan ben je er. Echter is het niet zo eenvoudig, omdat er veel “omheen” zwermt. De kwaliteit om alle bijzaken weg te laten vallen en alleen die strategie te pakken en vanuit daar te werken vraagt inzicht, lef en doorzettingsvermogen.

Hoe helpen wij je bij het – continu – leggen van deze link?

  • We maken de strategische doelstellingen zichtbaar;
  • We schakelen met de nodige stakeholders om deze strategische doelen weer meer te laten landen op de geprioriteerde groepen die als eerst gaan leren (en trekken dit door);
  • We maken de prioriteiten die hangen aan de missie/visie/strategie helder en kijken hier naar een duidelijke planning;
  • Deze planning hangen we aan de opleidingsvraagstukken;
  • De prestaties ten opzichte van de strategische doelstellingen maken we inzichtelijk
  • We gaan actief werken aan verwevenheid in programma’s, zodat de verwevenheid erna op de vloer zichtbaar wordt;
  • We werken altijd met onze evaluaties aan de impact; deze maken we zichtbaar. Zo laten we zien hoe het team, de afdeling, het individu actiever bijdragen aan de strategie.

Wil jij ook het nut door laten sijpelen? Wil jij dat jouw medewerkers die strategische doelen dagelijks op het netvlies hebben. Reik naar ons uit, wij zitten klaar voor je!